نمایش دادن همه 4 نتیجه

نمایش 9 24 36

کود ریز مغذی نیام

11,830 تومان
کود ریزمغذی نیام Micro-Nutrient Fertilizer نظر به اینکه اکثر خاک های کشاورزی آهکی می باشند،کمبود عناصر ریز مغذی در آنها بیشتر

کود گوگردی نیام

2,540 تومان
کود گوگردی نیام Sulfur  Fertilizer گوگرد یکی از عناصر ضروری برای رشد گیاهان است.نیاز گیاهان به این عنصر حتی بیشتر از فسفر

کود فسفاته نیام

8,480 تومان
کود فسفاته نیام  Phosphate Fertilizer کود فسفاته نیام دارای مقادیر قابل توجهی از فسفر قابل جذب برای گیاه می باشد. این

کود آلی پتاسه نیام

9,230 تومان
کود آلی پتاسه نیام Potassium Organic Fertilizer کود آلی پتاسه نیام” با داشتن مقادیر قابل توجهی پتاسیم محلول، نقش مهمی در