آزمایشگاه تخصصی تجزیه و تحلیل آب و خاک یوبان با هدف بالا بردن سطح کشاورزی در استان کرمان و به ویژه رفسنجان از تیرماه سال ۱۳۹۳ با تأیید رسمی سازمان جهاد کشاورزی تحت نظارت و تأیید اداره آب و خاک موسسه تحقیقات کشاورزی طبیعی در استان کرمان در شهرستان رفسنجان آغاز به کار کرد. آنالیز شیمیایی در آزمایشگاه با روش‌های استاندارد آب و خاک انجام شده‌است.

این آزمایشگاه از دستگاه‌های اندازه‌گیری حساس شامل دستگاه جذب اتمی icp و اسپکتروفتومتر استفاده می‌کند.