خصوصیات بیولوژيکی خاک

خصوصیات بیولوژيکی خاک تنوع باورنکردنی ارگانیسم‌ها شبکه غذایی خاک را تشکیل می‌دهند که از کوچک‌ترین باکتری‌های تک‌سلولی، جلبک‌ها، قارچ‌ها و ... ادامه مطلب