الگوی مصرف آب گیاه

مصرف آب گیاه که تبخیر و تعرق یا ET نیز نامیده می‌شود، اغلب به‌عنوان تخمین روزانه مجموع مقدار آب تعرق‌شده توسط گیاه و میزان تبخیر انجام‌شده از سطح خاک اطراف گیاه، مد نظر قرار می‌گیرد. مصرف آب گیاه بر مبنای يک الگوی قابل پیش‌بینی، از جوانه‌زنی تا بلوغ تغییر می‌کند. همه محصولات زراعی، الگوی مصرف آب مشابهی دارند (شکل 1). با این حال، مصرف کل آب محصول از یک فصل رشد به فصل رشد دیگر به‌دلیل تغییر در متغیرهای آب و هوایی (مانند دمای هوا، میزان نور خورشید، رطوبت و باد) و تفاوت خاک بین مزارع (عمق ریشه، ظرفیت نگهداری آب خاک، بافت خاک، ساختمان خاک و غیره)، متفاوت خواهد بود.

p1

شکل 1- منحنی مصرف آب معمول برای اکثر محصولات زراعی

آگاهی از الگوهای مصرف آب در طول مراحل مختلف رشد، تأثیر عمده‌ای بر نحوه طراحی و مدیریت یک سیستم آبیاری دارد. عدم شناخت الگوهای مصرف آب در یک محصول، ممکن است منجر به مدیریت ضعیف آب آبیاری شود. تنش آبی محصول، شسته شدن کود و آفت‌کش‌ها و افزایش هزینه‌های پمپاژ، تنها تعدادی از نتایج مدیریت ضعیف آب آبیاری هستند.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *