طرح‌های آموزشی و پژوهشی انجام‌شده

 1. بررسی اثرات دوركنندگي و سميتي چند تركيب گياهي عليه پسیل پسته
 2. مقایسه سموم زولون، کنسالت به‌همراه زولون و روغن و مچ بر علیه پروانه چوب‌خوار و میوه‌خوار پسته
 3. بررسی کارایی سم زولون در زمان ارزنو شدن و یک هفته بعد از آن بر روی پروانه میوه‌خوار پسته
 4. مقایسه استفاده از تله‌های پارچه‌ای در سه حالت مختلف بر علیه پروانه میوه‌خوار پسته
 5. تأثیر سم افوریا در مقایسه با سم موونتو به‌منظور کنترل پسیل پسته
 6. بررسی تأثیر تنداکسیر در کاهش خسارت آفات اول فصل باغ‌های پسته (پسیل، سنک و پروانه میوه‌خوار)
 7. انتخاب بهترین روش مبارزه بر علیه علف‌هرز گزپیچ در منطقه کبوترخان
 8. تأثیر میزان‌های مختلف EC آب مصرفی در سم‌پاشی با حشره‌کش موونتو بر میزان تلفات پسیل پسته
 9. مقایسه تأثیر سموم لوفوکس و متاسیستوکس بر روی پروانه میوه‌خوار پسته
 10. بررسی و مقایسه تأثیر قارچ‌کش الیت (فوزتیل آلومینیوم) و الیت به‌همراه ترکیب غیرسیلیکونی (Pentra-bark) و الیت به‌همراه اکتیواتور (Activator TS95) بر روی بیماری گموز (پوسیدگی ریشه) پسته تحت شرایط باغی
 11. بررسی اثرات ترکیبات کیتوزان، اسید آمینه و محلول‌های حاوی پتاس در کاهش تنش‌های گرما و کم‌آبی در درختان پسته
 12. مطالعه بررسی دو ترکیب گیاهی آزادیراختین و BIO2 (حاوی عصاره تلخه‌بیان) علیه پوره‌های پسیل پسته
 13. بررسی مقایسه جمعیت لارو پروانه میوه‌خوار در زیر پوستک‌ها و آلودگی خوشه‌ها
 14. بررسیpH  و سختی آب در عملکرد سم موونتو علیه پسیل پسته
 15. بررسی اثرات غلظت‌های مختلف روغن‌پاشی بر روی رقم کله‌قوچی با دوزهای مختلف اثر سم‌های افوریا، مچ، فنیتروتیون و روغن ولک، کنسالت و روغن ولک، کنسالت و زولون و روغن ولک بر روی زنبور کامل Chelenus
 16. بررسی ترکیب اسید آمینه وکسال با دوزهای مختلف با سم موونتو علیه پسیل پسته در منطقه انار
 17. بررسی تأثیر بی‌کربنات وpH  آب مصرفی سم­پاشی بر ميزان تأثیر حشره­کش اسپیروتترامات (موونتو) بر پسیل معمولی پسته
 18. بررسی تأثیر کود سیلیکات پتاسیم بر کاهش خسارت پسیل پسته
 19. مقايسه كارايي قارچ‌كش اليت و فسفيت پتاسيم در كنترل بيماري پوسيدگي طوقه و ريشه پسته (Phytophthora Spp.)  
 20. بررسی کاهنده pH سیترال بر میزان کارایی حشره‌کش موونتو روی پسیل معمولی پسته
 21. پیش‌بینی زمان اوج خروج شپشک تنه‌ای بر اساس نیاز حرارتی
 22. بررسی تأثیر سم لوفوکس و هگزافلومورون بر میزان خسارت پروانه چوب‌خوار پسته
 23. مقایسه تأثیر سموم بیسکایا و فنیتروتیون روی سوسک سرشاخه‌خوار پسته
 24. بررسی باقیمانده سموم در محصول پسته
 25. بررسی تأثیر دوزهای مختلف سم دینوتفوران روی جمعیت پسیل پسته
 26. تأثیر کیفیت آب آبیاری روی جمعیت و خسارت آفت پسیل پسته
 27. بررسی تخمین جمعیت پروانه چوب‌خوار روی چهار رقم تجاری پسته (اوحدی، احمدآقایی، کله‌قوچی و اکبری) در تیرماه و زمان برداشت پسته
 28. تأثیر دوزهای سم دینوتفوران روی مراحل تخم، پوره و پسیل پسته
cl3

اجرای طرح مقایسه تأثیر سموم لوفوکس و متاسیستوکس بر روی پروانه میوه‌خوار پسته

اجرای طرح بررسیpH  و سختی آب در عملکرد سم موونتو علیه پسیل پسته

cl8
cl7
cl6

اجرای طرح بررسی اثرات دوركنندگي و سميتي چند تركيب گياهي عليه پسیل پسته

 

cl9
cl10

اجرای طرح مقايسه كارايي قارچ‌كش اليت و فسفيت پتاسيم در كنترل بيماري پوسيدگي طوقه و ريشه پسته

cl11 1
cl12
cl13

نصب تله‌های مقوایی به‌منظور شکار پروانه میوه‌خوار پسته

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *